Czym jest poczucie własnej wartości?

Twoje poczucie własnej wartości

Poczucie własnej wartości to Twoje subiektywne poczucie ogólnej wartości osobistej . Podobnie jak szacunek do samego siebie, opisuje poziom zaufania do swoich umiejętności i atrybutów.

Posiadanie zdrowego poczucia własnej wartości może mieć wpływ na Twoją motywację, samopoczucie psychiczne i ogólną jakość życia. Jednak zbyt wysoka lub zbyt niska samoocena może być problematyczna. Lepsze zrozumienie Twojego wyjątkowego poziomu poczucia własnej wartości może pomóc Ci znaleźć odpowiednią dla Ciebie równowagę.

Kluczowe elementy poczucia własnej wartości obejmują:

 • Pewność siebie
 • Poczucie bezpieczeństwa
 • Tożsamość
 • Poczucie przynależności
 • Poczucie kompetencji

Inne terminy często używane zamiennie z poczuciem własnej wartości obejmują poczucie własnej wartości, szacunek do samego siebie i szacunek do samego siebie.

Poczucie własnej wartości jest zwykle najniższe w dzieciństwie i wzrasta w okresie dojrzewania, a także w wieku dorosłym, ostatecznie osiągając dość stabilny i trwały poziom. To sprawia, że ​​poczucie własnej wartości jest podobne do stabilności cech osobowości w czasie. 1

 Jak zaakceptować siebie

Dlaczego poczucie własnej wartości jest ważne

Poczucie własnej wartości wpływa na proces podejmowania decyzji, relacje, zdrowie emocjonalne i ogólne samopoczucie. Wpływa także na motywację , gdyż osoby o zdrowym, pozytywnym mniemaniu o sobie rozumieją swój potencjał i mogą czuć inspirację do podejmowania nowych wyzwań.

Cztery kluczowe cechy zdrowego poczucia własnej wartości to:

 1. Solidne zrozumienie swoich umiejętności
 2. Zdolność do utrzymywania zdrowych relacji z innymi w wyniku posiadania zdrowej relacji z samym sobą
 3. Realistyczne i odpowiednie oczekiwania osobiste
 4. Rozumienie swoich potrzeb i umiejętność ich wyrażania

Osoby z niską samooceną zwykle czują się mniej pewne swoich umiejętności i mogą wątpić w swój proces decyzyjny. Mogą nie czuć motywacji do próbowania nowych rzeczy, ponieważ nie wierzą, że mogą osiągnąć swoje cele. Osoby z niską samooceną mogą mieć problemy z relacjami i wyrażaniem swoich potrzeb. Mogą również doświadczać niskiego poziomu pewności siebie i czuć się niekochani i niegodni.

Osoby o zbyt wysokiej samoocenie mogą przeceniać swoje umiejętności i czuć się uprawnione do odniesienia sukcesu, nawet jeśli nie posiadają zdolności potwierdzających wiarę w siebie. Mogą zmagać się z problemami w relacjach i blokować się przed samodoskonaleniem, ponieważ są tak bardzo skupieni na postrzeganiu siebie jako doskonałych .

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.640.0_pl.html#goog_1308563407

0 sekund 1 minuty, 18 sekund Głośność 90%

1:18

Kliknij Odtwórz, aby dowiedzieć się więcej o poczuciu własnej wartości

Ten film został sprawdzony pod względem medycznym przez dr Rachel Goldman, FTOS .

Teorie samooceny

Wielu teoretyków pisało o dynamice związanej z rozwojem poczucia własnej wartości. Pojęcie poczucia własnej wartości odgrywa ważną rolę w hierarchii potrzeb psychologa Abrahama Maslowa , która przedstawia szacunek jako jedną z podstawowych motywacji człowieka.

Maslow zasugerował, że aby budować poczucie własnej wartości, jednostki potrzebują zarówno uznania ze strony innych ludzi, jak i wewnętrznego szacunku do samego siebie. Aby jednostka mogła rozwijać się jako osoba i osiągnąć samorealizację , muszą zostać spełnione obie te potrzeby .

Należy zauważyć, że poczucie własnej wartości to pojęcie odrębne od poczucia własnej skuteczności , które obejmuje to, jak dobrze wierzysz, że poradzisz sobie z przyszłymi działaniami, wynikami lub umiejętnościami.

Czynniki wpływające na samoocenę

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na poczucie własnej wartości. Na Twoje poczucie własnej wartości mogą mieć wpływ:

 • Wiek
 • Inwalidztwo
 • Genetyka
 • Choroba
 • Możliwości fizyczne
 • Status społeczno-ekonomiczny 2
 • Wzory myślowe

Wykazano również, że rasizm i dyskryminacja mają negatywny wpływ na poczucie własnej wartości. 3 Ponadto pewną rolę mogą odgrywać czynniki genetyczne, które pomagają kształtować osobowość danej osoby, ale uważa się, że najważniejszym czynnikiem są doświadczenia życiowe.

Często to nasze doświadczenia stanowią podstawę ogólnej samooceny. Na przykład niska samoocena może być spowodowana zbyt krytyczną lub negatywną oceną ze strony rodziny i przyjaciół. Ci, którzy doświadczają tego, co Carl Rogers określił jako bezwarunkowy pozytywny szacunek, będą częściej mieli zdrową samoocenę.

Zdrowa samoocena

Istnieje kilka prostych sposobów sprawdzenia, czy masz zdrową samoocenę. Prawdopodobnie masz zdrową samoocenę, jeśli:

Posiadanie zdrowego poczucia własnej wartości może pomóc zmotywować Cię do osiągnięcia swoich celów, ponieważ możesz poruszać się po życiu, wiedząc, że jesteś w stanie osiągnąć to, o czym myślisz. Dodatkowo, jeśli masz zdrową samoocenę, jesteś w stanie wyznaczyć odpowiednie granice w relacjach i utrzymać zdrowe relacje ze sobą i innymi.

Niska samo ocena

Niska samoocena może objawiać się na różne sposoby. Jeśli masz niską samoocenę:

 • Możesz wierzyć, że inni są lepsi od ciebie.
 • Wyrażanie swoich potrzeb może być dla Ciebie trudne.
 • Możesz skupić się na swoich słabościach.
 • Często możesz odczuwać strach, zwątpienie i zmartwienie.
 • Możesz mieć negatywne podejście do życia i odczuwać brak kontroli. 4
 • Możesz odczuwać silny strach przed porażką.
 • Możesz mieć problemy z zaakceptowaniem pozytywnej opinii.
 • Możesz mieć problemy z mówieniem „nie” i ustalaniem granic.
 • Możesz przedkładać potrzeby innych ludzi nad własne.
 • Możesz mieć problemy z pewnością siebie .

Niska samoocena może prowadzić do różnych zaburzeń zdrowia psychicznego, w tym zaburzeń lękowych i zaburzeń depresyjnych. Dążenie do swoich celów i utrzymywanie zdrowych relacji może być również trudne. Niska samoocena może poważnie wpłynąć na jakość życia i zwiększyć ryzyko wystąpienia myśli samobójczych. 5

Jeśli masz myśli samobójcze, skontaktuj się z  infolinią National Suicide Prevention Lifeline  pod  numerem 988, aby uzyskać wsparcie i pomoc przeszkolonego doradcy. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, zadzwoń pod numer 911.

Więcej zasobów dotyczących zdrowia psychicznego można znaleźć w naszej  krajowej bazie danych infolinii .

 13 najlepszych usług terapii online, które zostały wypróbowane, przetestowane i zatwierdzone przez ekspertów

Nadmierna samoocena

Zbyt wysoka samoocena jest często błędnie określana jako narcyzm , jednak istnieją pewne wyraźne cechy , które różnicują te terminy. Osoby z cechami narcystycznymi mogą wydawać się mieć wysoką samoocenę, ale ich samoocena może być wysoka lub niska i jest niestabilna i stale się zmienia w zależności od danej sytuacji. 6 Osoby z nadmierną samooceną:

 • Może być zajęty byciem idealnym
 • Może skupiać się na tym, aby zawsze mieć rację
 • Mogą wierzyć, że nie mogą zawieść
 • Może wierzyć, że jest bardziej wykwalifikowany lub lepszy od innych
 • Może wyrażać wspaniałe pomysły
 • Może rażąco przeceniać swoje umiejętności i możliwości

Zbyt wysoka samoocena może skutkować problemami w relacjach, trudnościami w sytuacjach społecznych i niemożnością zaakceptowania krytyki.

Jak poprawić samoocenę

Na szczęście istnieją kroki, które możesz podjąć, aby rozwiązać problemy z postrzeganiem siebie i wiarą w swoje możliwości. Jak budujesz poczucie własnej wartości? Niektóre działania, które możesz podjąć, aby poprawić swoją samoocenę, obejmują:

 • Stań się bardziej świadomy negatywnych myśli . Naucz się rozpoznawać zniekształcone myśli , które wpływają na Twoją samoocenę.
 • Kwestionuj negatywne wzorce myślenia . Kiedy zauważysz, że angażujesz się w negatywne myślenie, spróbuj przeciwstawić się tym myślom , stosując bardziej realistyczne i/lub pozytywne. 
 • Stosuj pozytywny sposób mówienia do siebie . Poćwicz recytowanie sobie pozytywnych afirmacji . 7
 • Praktykuj współczucie dla siebie . Ćwicz wybaczanie sobie błędów z przeszłości i idź dalej, akceptując wszystkie części siebie.

Niska samoocena może przyczyniać się do zaburzeń zdrowia psychicznego, w tym lęku i depresji , lub być ich objawem . Rozważ rozmowę z lekarzem lub terapeutą na temat dostępnych opcji leczenia, które mogą obejmować psychoterapię (stacjonarnie lub online), leki lub kombinację obu.

Uzyskaj pomoc teraz

Wypróbowaliśmy, przetestowaliśmy i napisaliśmy bezstronne recenzje najlepszych programów terapeutycznych online , w tym Talkspace, Betterhelp i Regain. Dowiedz się, która opcja jest dla Ciebie najlepsza.

Chociaż niektórych przyczyn niskiej samooceny nie można zmienić, takich jak czynniki genetyczne, doświadczenia z wczesnego dzieciństwa i cechy osobowości, istnieją kroki, które możesz podjąć, aby poczuć się bezpieczniej i docenionym. Pamiętaj, że żadna osoba nie jest mniej wartościowa od drugiej. Mając to na uwadze, możesz pomóc w utrzymaniu zdrowego poczucia własnej wartości.

Powiązane tematy:


Komentarze

Dodaj komentarz