Czym jest sumienność?

Sumienność jest podstawową cechą osobowości, która obejmuje pracowitość, odpowiedzialność i ostrożność. Kiedy ktoś jest sumienny, jest w stanie wykazać się samodyscypliną i samokontrolą, aby dążyć i ostatecznie osiągnąć swoje cele.

Osoby charakteryzujące się wysoką sumiennością są także zorganizowane, zdeterminowane i potrafią odkładać na później natychmiastową satysfakcję – a to wszystko przyczynia się do bardziej udanego życia .

W skrócie

Jeśli zdałeś test osobowości i uzyskałeś wysoki wynik w zakresie sumienności, możesz zastanawiać się, co to oznacza dla Ciebie. Osoby charakteryzujące się wysoką sumiennością są zazwyczaj bardzo odpowiedzialne, nastawione na cel, zorganizowane i odpowiedzialne. Podejmują decyzje ostrożnie, osiągają wysokie wyniki i trzymają się swoich zobowiązań.

Sumienność jest kontinuum; możesz być wysoki, niski lub gdzieś pośrodku. Jeśli chcesz stać się bardziej sumienny, pomocne może być wyznaczanie celów i organizowanie się.

Sumienność jako cecha osobowości Wielkiej Piątki

Wielu psychologów uważa, że ​​chociaż istnieją tysiące różnych cech osobowości, wszystkie należą do jednej z pięciu podstawowych kategorii. 2 Są to tak zwane cechy osobowości Wielkiej Piątki :

Psychologowie często używają akronimu OCEAN, odnosząc się do Wielkiej Piątki.

Jeśli osiągasz wysokie wyniki w zakresie sumienności, nie oznacza to, że nie odnajdziesz w swojej osobowości innych aspektów Wielkiej Piątki. Każdą cechę postrzega się jako kontinuum. Jeśli chodzi o każdą cechę, możesz być wysoki, niski lub gdzieś pośrodku.

Innymi słowy, nawet jeśli dominujesz w sumienności, nadal będziesz mieć pewien poziom pozostałych czterech cech. Wielka Piątka jest użytecznym narzędziem do zrozumienia osobowości, a także pomaga w określeniu, jak ludzie reagują na różne scenariusze lub stresory w swoim życiu. 3

Inne cechy, które możesz mieć

Bycie sumiennym może również oznaczać, że masz wyższe cechy osobowości z Wielkiej Piątki. Jedno z badań wykazało, że osoby sumienne są zwykle bardziej empatyczne i osiągają wyższe wyniki w zakresie ugodowości. Mają także tendencję do niższych wyników w miarach neurotyczności. 4

Wspólne cechy sumienności

Podczas gdy niektórzy ludzie chętniej wybierają to, co w danej chwili jest dla nich dobre, ludzie sumienni zwykle pilnie pracują, aby osiągnąć cele, które sobie wyznaczyli na przyszłość. Są odpowiedzialni, rzetelni, zorganizowani i pracowici. Zwracają także uwagę na szczegóły, aby mieć pewność, że dotrzymają obietnic.

Osoba sumienna rzadko podejmuje decyzje impulsywne lub nieostrożne. Zamiast tego ich styl podejmowania decyzji jest zwykle bardziej racjonalny i zależny (wymagający wsparcia lub wskazówek od innych) i mniej spontaniczny. 5

Słowa często używane do opisania osoby sumiennej to:

Jak zachowują się ludzie wysoce sumienni?

Mają tendencję do dokładnego planowania i liczą się z czasem innych ludzi. Wywiązują się ze swoich zobowiązań i trzymają się swoich celów.

I odwrotnie, osoby o niskiej sumienności mają tendencję do priorytetowego traktowania zabawy w danej chwili. Często opisuje się je jako swobodne, wyluzowane i zrelaksowane. Rzadziej dotrzymują harmonogramu i nie są skłonni do rozległego planowania.

Znaki sumienia

Jeśli jesteś osobą sumienną, istnieje kilka typowych zachowań, których prawdopodobnie będziesz świadkiem w swoim życiu. Możesz powiedzieć o sobie:

  • Lubię, gdy wszystko jest schludne i czyste.
  • Preferuję porządek i organizację.
  • Staram się być zawsze przygotowany.
  • Planuję z wyprzedzeniem i trzymam się harmonogramu.
  • Lubię być precyzyjny i zwracać uwagę na szczegóły.
  • Ciężko pracuję i tworzę wysokiej jakości prace.
  • Od razu biorę się do pracy .

Jak powszechna jest sumienność?

Jeśli chodzi o określenie sumienności (i pozostałych czterech cech Wielkiej Piątki), większość ludzi wypełnia kwestionariusz samoopisowy . Inwentarze te zazwyczaj zawierają stwierdzenia, w których zdający muszą zdecydować, w jakim stopniu się zgadzają, a w jakim nie.

Ponieważ sumienność mierzy się poprzez samoinwentaryzację, trudno jest określić jej rozpowszechnienie w społeczeństwie. Nie jest to diagnoza, ale po prostu aspekt osobowości, który pomaga ludziom lepiej zrozumieć, dlaczego robią to, co robią.

Co więcej, każda osoba ma pewien poziom sumienności, który istnieje wzdłuż kontinuum.

Zatem ludzie mogą mieć bardzo wysoką sumienność, bardzo niską lub gdzieś pomiędzy. To sprawia, że ​​pomiar tej cechy osobowości i zrozumienie jej rozpowszechnienia jest jeszcze bardziej złożone.

 Wykorzystanie danych samoopisowych w psychologii

Jak sumienność wpływa na zachowanie

Jeśli ktoś wykazuje się wysoką sumiennością, prawdopodobnie jest bardzo godny zaufania i zorganizowany. Zwykle potrafią też kontrolować swoje impulsy . W ramach cechy sumienności istnieje sześć aspektów lub cech podrzędnych, które dodatkowo opisują osobowość.

Zorientowany na osiągnięcia

Osoby, które osiągają wysokie wyniki w zakresie sumienności, zwykle osiągają dobre wyniki – w szkole, 6 w pracy, 7 , a nawet podczas uprawiania sportu. 8 Zawsze dążą do doskonałości we wszystkim, co robią. W związku z tym często są niezwykle ambitni i mają zazwyczaj wzniosłe cele.

Tymczasem osoby, które osiągają niższe wyniki w zakresie sumienności, mogą czasami być postrzegane jako leniwe . Mogą być bardziej zadowoleni, wykonując minimalną ilość pracy lub skąpiąc w swoich obowiązkach.

Ostrożny

Jeśli ktoś osiąga wysokie wyniki w zakresie sumienności, prawdopodobnie dokładnie rozważy wszystkie fakty przed podjęciem decyzji . Mają tendencję do przemyślenia większości rzeczy i rozważenia konsekwencji, zanim w końcu zaczną działać.

Sumienni ludzie często analizują sytuacje i rozważają za i przeciw, zanim pójdą dalej. Z drugiej strony osoby z niskimi wynikami są zazwyczaj impulsywne i podejmują większe ryzyko.

Dbający

Jeśli ktoś osiąga wysokie wyniki w zakresie sumienności, jest to zazwyczaj osoba, na której można polegać, z silnym poczuciem obowiązku i zobowiązań moralnych . Dotrzymują swoich zobowiązań i dotrzymują obietnic. Liderzy posiadający tę cechę mają wyższe oceny uczciwości i odpowiedzialności. 9

Osoby o niskim poziomie sumienności zwykle postrzegają zasady i regulacje jako ograniczające, ograniczające i ograniczające. Mogą nie czuć się odpowiedzialni za nikogo innego niż za siebie. W rezultacie osoby z niskimi wynikami mogą być postrzegane jako nieodpowiedzialne i niesubordynowane.

Uporządkowany

Zazwyczaj osoby charakteryzujące się dużą sumiennością są dobrze zorganizowane i dobrze radzą sobie z harmonogramem i rutyną . Tworzenie list może sprawiać im przyjemność i często poświęcają swój czas punktualnie.

Wiele razy osoby posiadające tę cechę będą opisywać siebie jako osoby samodzielne, które są zarówno uporządkowane, jak i schludne. I odwrotnie, osoba o niskiej sumienności może sprawiać wrażenie bardziej zdezorganizowanej lub czuć się roztrzepana.

Samo-zdyscyplinowany

Osoby charakteryzujące się wysoką sumiennością często charakteryzują się dużą samodyscypliną. Mają tendencję do wytrwania nawet wtedy, gdy sprawy stają się trudne lub nieprzyjemne. Niektórzy nazywają to stanowczością , która jest ściśle powiązana z sumiennością i samodyscypliną. 10

Co więcej, osoba sumienna jest w stanie utrzymać koncentrację i trzymać się wykonywanego zadania, nawet w obliczu wielu czynników rozpraszających.

Niska sumienność może jednak skutkować niewykonaniem zadań, szczególnie jeśli są one postrzegane jako zbyt trudne.

Skłonny do poczucia własnej skuteczności

Kiedy ktoś osiąga wysokie wyniki w zakresie sumienności, często ma wysokie poczucie własnej skuteczności . Poczucie własnej skuteczności oznacza całkowitą wiarę w swoją zdolność do osiągnięcia swoich celów i odniesienia sukcesu. Zwykle wierzą w siebie i swoje możliwości i mają ogromne ambicje, aby doprowadzić wszystko do końca.

I odwrotnie, osoby o niskim poziomie sumienności zwykle czują się nieskuteczne. Często wierzą też, że nie mają kontroli nad swoim życiem.

Co powoduje sumienność?

Badania sugerują, że podobnie jak inne cechy osobowości, w rozwoju sumienności rolę odgrywają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe.

Jedno z badań wykazało, że od 54% do 59% różnic w sumienności ludzi można przypisać czynnikom genetycznym. 11

Inne czynniki, które mogą mieć wpływ na rozwój i wyrażanie sumienia, obejmują styl rodzicielstwa, wykształcenie, wychowanie, doświadczenia życiowe i wiek. 

Badania wykazały, że niektóre aspekty sumienności zmieniają się w różnych okresach rozwoju. Sumienność jest zwykle niższa u osób młodszych, ale wzrasta w okresie dorosłości. 12

Plusy i minusy sumienności

Jak wszystkie cechy osobowości, sumienność ma swoje zalety i wady. Często zależy to od kontekstu i sposobu, w jaki ta cecha współdziała z innymi cechami jednostki i sytuacją.

Zalety sumienności

Liczne badania wykazały, że bycie sumiennym wiąże się z lepszym zdrowiem. 13 Może to wynikać z faktu, że osoby osiągające wysokie wyniki w zakresie sumienności mają tendencję do angażowania się w zachowania zdrowotne obarczone niższym ryzykiem. Badania wskazują na przykład, że im wyższy poziom sumienności danej osoby, tym niższy wskaźnik używania substancji psychoaktywnych . 14

Inne potwierdzone badaniami korzyści wynikające z bycia sumiennym obejmują:

Potencjalne wady sumienności

Mimo to wysokie wyniki w tej cesze osobowości mają pewne potencjalne wady. Na przykład ludzie sumienni mogą stać się zbyt poważni. Dlatego mogą potrzebować pomocy w rozjaśnieniu i dobrej zabawie.

Osoba wysoce sumienna może również stać się zbyt sztywna lub nieelastyczna i mieć trudności z byciem spontanicznym. W skrajnych przypadkach może zmagać się z perfekcjonizmem i zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi .

Chociaż osoby o niskiej sumienności są czasami postrzegane jako nieodpowiedzialne i nieprzewidywalne, częściej wychodzą poza schematy i mogą dobrze reagować na żądania składane w ostatniej chwili. Może to być przydatne w sytuacjach wymagających kreatywności lub natychmiastowej reakcji.

Sposoby zwiększania sumienności

Czy chciałbyś mieć więcej tej cechy osobowości? Dobra wiadomość jest taka, że ​​możesz zmienić poziom swojej sumienności – nawet jeśli masz trudności z motywacją. 17 Możesz wypróbować następujące strategie:

Unikaj zwlekania

Znajdź strategie, które pomogą Ci uporać się z prokrastynacją . Zamiast odkładać sprawy na później, zajmij się nimi, gdy tylko się pojawią. Dzięki temu lista rzeczy do zrobienia nie będzie zbyt długa, a jednocześnie pomoże Ci pracować nad samokontrolą.

Ostrożnie rozważ decyzje

Kiedy staniesz przed nią, możesz ulec pokusie szybkiego podjęcia decyzji. Jeśli jednak możesz, poświęć trochę czasu na rozważenie dostępnych opcji. Może to powstrzymać Cię od impulsywności i pomóc Ci działać ostrożniej.

Utwórz tygodniowy harmonogram

Raz w tygodniu poświęć trochę czasu na zaplanowanie kolejnego tygodnia. Umieść zaplanowane wydarzenia w swoim kalendarzu i zanotuj zadania, które chcesz wykonać każdego dnia.

Być zorganizowanym

Poszukaj sposobów, dzięki którym możesz stać się bardziej zorganizowany . Schowaj dokumenty, posprzątaj szafy i uporządkuj szuflady. Znajdź miejsce na wszystkie swoje rzeczy i pozbądź się niepotrzebnych rzeczy.

Wyznaczone cele

Osoby sumienne są zorientowane na cel. Poświęć więc czas na wyznaczenie sobie celów. Następnie opracuj plan spotkania z nimi.

Kierowco zwolnij

Jeśli masz niską sumienność, możesz mieć tendencję do pomijania mniejszych szczegółów. Kiedy masz ochotę to zrobić, zwolnij i zwróć większą uwagę na to, nad czym pracujesz.

Naciśnij przycisk Play, aby uzyskać porady dotyczące radzenia sobie ze zmęczeniem decyzyjnym

W tym odcinku podcastu The Verywell Mind podcast dowiesz się, jak radzić sobie ze zmęczeniem decyzjami i jak go uniknąć. Kliknij poniżej, aby posłuchać teraz.

Śledź teraz : Apple Podcasts / Spotify / Google Podcasts / Amazon Music

Na wynos

Nawet jeśli osiągnąłeś wysoki wynik w zakresie sumienności, ważne jest, aby pamiętać, że ta cecha osobowości to tylko jedna część Twojej ogólnej osobowości. Nadal masz inne cechy, które pomagają ci się wyróżnić.

Choć zrozumienie sumienia może pomóc Ci dowiedzieć się, dlaczego robisz to, co robisz, nie jest to jedyna cecha, która ją definiuje. Zazwyczaj Twoja osobowość będzie zawierać pewien poziom wszystkich pięciu cech, więc bądź otwarty na odkrywanie wszystkich jej wymiarów.

Powiązane tematy: