Motywacja: siła napędowa naszych działań

Termin motywacja opisuje, dlaczego dana osoba coś robi. Jest siłą napędową ludzkich działań. xxxxxMotywacja to proces, który inicjuje, kieruje i utrzymuje zachowania zorientowane na cel.

Na przykład motywacja pomaga Ci schudnąć lub popycha Cię do zdobycia awansu w pracy. Krótko mówiąc, motywacja powoduje, że działasz w sposób przybliżający Cię do swoich celów. Motywacja obejmuje siły xxxx biologiczne , emocjonalne , społeczne i poznawcze , które aktywują ludzkie zachowanie.

Motywacja obejmuje także czynniki, które kierują i podtrzymują działania ukierunkowane na cel. Chociaż takie motywy rzadko można bezpośrednio zaobserwować. W rezultacie często musimy wnioskować o powodach, dla których ludzie robią to, co robią, na podstawie obserwowalnych zachowań. 1

Dowiedz się, jakie rodzaje motywacji istnieją i jak wykorzystujemy je w życiu codziennym. A jeśli czujesz, że straciłeś motywację, nie martw się. Istnieje wiele sposobów rozwijania lub poprawiania poziomu motywacji.

Jakie są rodzaje motywacji?

Dwa główne typy motywacji są często opisywane jako motywacja zewnętrzna lub wewnętrzna.

 • Motywacja zewnętrzna wypływa spoza jednostki i często wiąże się z nagrodami zewnętrznymi, takimi jak trofea, pieniądze, uznanie społeczne lub pochwały.
 • Motywacja wewnętrzna jest wewnętrzna i wywodzi się z wnętrza jednostki, na przykład przy rozwiązywaniu skomplikowanej krzyżówki wyłącznie dla satysfakcji wynikającej z rozwiązania problemu.

Trzeci rodzaj motywacji?

Niektóre badania sugerują, że istnieje trzeci rodzaj motywacji: motywacja rodzinna. 3 Przykład tego typu zadziała, gdy nie będziesz miał do tego motywacji wewnętrznej (brak motywacji wewnętrznej), ale dlatego, że jest to sposób na wsparcie finansowe rodziny.

 „Robienie tego, co kochasz”: bitwa motywacji zewnętrznej i wewnętrznej

Dlaczego motywacja jest ważna

Motywacja służy jako siła przewodnia dla wszystkich ludzkich zachowań. Zatem zrozumienie, jak działa motywacja i czynników, które mogą na nią wpływać, może być ważne z kilku powodów.

Zrozumienie motywacji może:

Jakie są 3 elementy motywacji?

Jeśli kiedykolwiek miałeś cel (np. chęć zrzucenia 20 funtów lub przebiegnięcia maratonu), prawdopodobnie już wiesz, że sama chęć osiągnięcia tych celów nie wystarczy. Musisz także potrafić wytrwać w pokonywaniu przeszkód i mieć wytrwałość, aby iść dalej pomimo napotykanych trudności.

Te różne elementy lub komponenty są potrzebne, aby uzyskać i utrzymać motywację. Naukowcy zidentyfikowali trzy główne składniki motywacji: aktywację, wytrwałość i intensywność. 4

 • Aktywacja to decyzja o zainicjowaniu zachowania. Przykładem aktywacji może być zapisanie się na kursy psychologii w celu zdobycia dyplomu.
 • Wytrwałość to ciągły wysiłek zmierzający do celu, nawet pomimo istnienia przeszkód. Przykładem wytrwałości może być przychodzenie na zajęcia z psychologii, mimo że jesteś zmęczony nie spaniem poprzedniej nocy.
 • Intensywność to koncentracja i wigor, które towarzyszą dążeniu do celu. 5 Na przykład jeden uczeń może przejść bez większego wysiłku (minimalna intensywność), podczas gdy inny uczeń regularnie się uczy, uczestniczy w dyskusjach w klasie i korzysta z możliwości prowadzenia badań poza zajęciami (większa intensywność).

Stopień każdego z tych składników motywacji może mieć wpływ na to, czy osiągniesz swój cel. Silna aktywacja oznacza na przykład, że z większym prawdopodobieństwem zaczniesz dążyć do celu. Wytrwałość i intensywność zadecydują o tym, czy będziesz nadal dążyć do tego celu i ile wysiłku włożysz, aby go osiągnąć.

Wskazówki dotyczące poprawy motywacji

Wszyscy ludzie doświadczają wahań swojej motywacji i siły woli . Czasami czujesz się podekscytowany i pełen motywacji do osiągnięcia swoich celów. Innym razem możesz czuć się apatyczny lub niepewny tego, czego chcesz i jak to osiągnąć.

Jeśli brakuje Ci motywacji, możesz podjąć kroki, które pomogą Ci ją zwiększyć. Oto niektóre rzeczy, które możesz zrobić, aby rozwinąć lub poprawić swoją motywację:

 • Dostosuj swoje cele, aby skupić się na rzeczach, które są dla Ciebie naprawdę ważne. Skoncentrowanie się na rzeczach, które są dla Ciebie bardzo ważne, pomoże Ci stawić czoła wyzwaniom, a nie na celach opartych na rzeczach o małej wadze.
 • Jeśli zajmujesz się czymś, co wydaje Ci się zbyt duże lub przytłaczające, podziel to na mniejsze, łatwiejsze do wykonania etapy. Następnie skoncentruj się na osiągnięciu tylko pierwszego kroku. Zamiast na przykład próbować stracić 50 funtów, podziel ten cel na pięciofuntowe przyrosty.
 • Popraw swoją pewność siebie . Badania sugerują, że istnieje związek między pewnością siebie a motywacją. 6 Zatem zdobycie większej pewności siebie i swoich umiejętności może mieć wpływ na Twoją zdolność do osiągania celów.
 • Przypomnij sobie, co udało Ci się osiągnąć w przeszłości i jakie są Twoje mocne strony. Dzięki temu zwątpienie w siebie nie będzie ograniczać Twojej motywacji.
 • Jeśli są rzeczy, co do których czujesz się niepewnie, spróbuj popracować nad ulepszeniami w tych obszarach, abyś czuł się bardziej wykwalifikowany i zdolny.

 Co robić, gdy nie masz motywacji

Przyczyny niskiej motywacji

Jest kilka rzeczy, na które powinieneś zwrócić uwagę, a które mogą zaszkodzić lub obniżyć poziom Twojej motywacji. Obejmują one:

 • Myślenie „wszystko albo nic” : jeśli uważasz, że musisz być absolutnie doskonały, próbując osiągnąć swój cel, bo inaczej nie ma sensu próbować, jedna mała wpadka lub nawrót może osłabić Twoją motywację do dalszego parcia do przodu.
 • Wiara w szybkie rozwiązania : łatwo stracić motywację, jeśli nie możesz natychmiast osiągnąć swojego celu, ale osiągnięcie celów często wymaga czasu.
 • Myślenie, że jeden rozmiar pasuje do wszystkich : to, że podejście lub metoda zadziałała u kogoś innego, nie oznacza, że ​​zadziała również u Ciebie. Jeśli nie czujesz motywacji do realizowania swoich celów, poszukaj innych rzeczy, które będą dla Ciebie lepsze.

Motywacja i zdrowie psychiczne

Czasami utrzymujący się brak motywacji jest powiązany ze stanem zdrowia psychicznego, takim jak depresja . Należy porozmawiać z lekarzem, jeśli u pacjenta występują objawy apatii i obniżonego nastroju utrzymujące się dłużej niż dwa tygodnie.

Teorie motywacji

Na przestrzeni dziejów psychologowie proponowali różne teorie wyjaśniające, co motywuje ludzkie zachowanie. Poniżej przedstawiono niektóre z głównych teorii motywacji.

Instynkty

Instynktowa teoria motywacji sugeruje, że zachowania są motywowane przez instynkty, które są ustalonymi i wrodzonymi wzorcami zachowań. 7 Psychologowie, tacy jak William James, Zygmunt Freud i William McDougal, zaproponowali kilka podstawowych ludzkich popędów motywujących zachowanie. Należą do nich instynkty biologiczne, które są ważne dla przetrwania organizmu – takie jak strach, czystość i miłość.

Napędy i potrzeby

Wiele zachowań, takich jak jedzenie, picie i spanie, jest motywowanych biologią. Mamy biologiczne zapotrzebowanie na żywność, wodę i sen. Dlatego mamy motywację do jedzenia, picia i snu. Teoria motywacji oparta na redukcji popędu sugeruje, że ludzie mają te podstawowe popędy biologiczne, a nasze zachowania motywowane są potrzebą zaspokojenia tych popędów. 8

Hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa to kolejna teoria motywacji oparta na chęci zaspokojenia podstawowych potrzeb fizjologicznych. Kiedy te potrzeby zostaną zaspokojone, rozszerzają się na inne nasze potrzeby, takie jak te związane z bezpieczeństwem i ochroną, potrzebami społecznymi, poczuciem własnej wartości i samorealizacją.

Poziomy pobudzenia

Teoria motywacji pobudzenia sugeruje, że ludzie są zmotywowani do angażowania się w zachowania, które pomagają im utrzymać optymalny poziom pobudzenia. 4 Osoba o niskich potrzebach pobudzenia może wykonywać czynności relaksujące, takie jak czytanie książki, natomiast osoby o dużych potrzebach pobudzenia mogą być zmotywowane do angażowania się w ekscytujące, poszukujące dreszczyku emocji zachowania, takie jak wyścigi motocyklowe.

Konkluzja

Psychologowie zaproponowali wiele różnych teorii motywacji . Rzeczywistość jest taka, że ​​istnieje wiele różnych sił, które kierują i kierują naszymi motywacjami.

Zrozumienie motywacji jest ważne w wielu obszarach życia wykraczających poza psychologię, od rodzicielstwa po miejsce pracy. Możesz wyznaczyć najlepsze cele i ustalić odpowiedni system nagród, aby motywować innych, a także  zwiększać własną motywację .

Znajomość czynników motywujących (i sposobów manipulowania nimi) jest wykorzystywana w marketingu i innych aspektach psychologii przemysłu. Jest to obszar, w którym krąży wiele mitów i każdy może odnieść korzyść, wiedząc, co działa z motywacją, a co nie.