Objawy ciężkiej depresji

Informacje przedstawione w tym artykule mogą być dla niektórych osób wyzwalające. Jeśli masz myśli samobójcze, skontaktuj się z infolinią  pod numerem, aby uzyskać wsparcie i pomoc przeszkolonego doradcy. Jeśli Ty lub ktoś bliski jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie, zadzwoń pod numer 112.

Ciężka depresja często charakteryzuje się objawami beznadziejności, zwiększoną drażliwością , utratą przyjemności, problemami z koncentracją lub snem, a także myślami o śmierci lub samobójstwie. 1 Technicznie rzecz biorąc, ciężka depresja nie jest formalną diagnozą zdrowia psychicznego. Zamiast tego odnosi się do bardziej wyniszczającej depresji.

Nasilenie depresji zależy od tego, jak objawy zakłócają Twoje codzienne życie, na przykład powodują opuszczenie szkoły lub pracy. Chociaż możesz ocenić stopień nasilenia depresji na podstawie objawów, jedynie lekarz lub specjalista ds. zdrowia psychicznego może zdiagnozować Twój stan.

W artykule omówiono spektrum nasilenia depresji, objawy ciężkiej depresji oraz sposób oceny jej ciężkości. Omawia także niektóre metody leczenia, które można zastosować w celu złagodzenia ciężkiej depresji.

Spektrum depresji

Należy zauważyć, że istnieje kilka rodzajów depresji i chociaż mogą one mieć pewne wspólne objawy, doświadczenia każdej osoby mogą być inne.

Objawy depresji mogą występować w różnym stopniu, zarówno pod względem czasu trwania, jak i nasilenia:

Lekka depresja

Łagodna depresja może wystąpić w okresach stresu, ale z czasem ustępuje i może nie wymagać żadnego specjalnego leczenia. Około 20% osób cierpiących na tę chorobę doświadcza łagodnej depresji. 2 

Umiarkowana depresja

Umiarkowana depresja powoduje objawy przewlekłe i zwykle wymaga co najmniej jednej formy leczenia , jeśli nie wielu terapii. Umiarkowana depresja często wiąże się z występowaniem większej liczby objawów, które są bardziej znaczące pod względem nasilenia i czasu trwania.

 Najlepsza pomoc online w leczeniu depresji w roku 2024

Ciężka depresja

Ogólnie rzecz biorąc, ciężka depresja wymaga pewnego rodzaju leczenia, aby znaleźć ulgę.

Ponadto nasilenie depresji może zmieniać się z biegiem czasu, stając się coraz poważniejsze lub naprzemiennie łagodne i ciężkie podczas tego samego epizodu depresyjnego.

Jeśli ktoś cierpi na ciężką depresję, może dokonać samookaleczenia, mieć myśli samobójcze lub być narażony na ryzyko próby samobójczej. 3 Jeśli cierpisz na ciężką depresję, dostępna jest pomoc, która pomoże Ci opanować objawy oraz zapewni Ci bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

 Wyzdrowienie z depresji: jak poznać, że robisz postępy

Objawy ciężkiej depresji

Nie ma ustalonej definicji ciężkiej depresji. Jeśli zdiagnozowano u Ciebie jakąś formę depresji, lekarz lub specjalista zajmujący się zdrowiem psychicznym oceni stopień jej zaawansowania na podstawie ich przeszkolenia i doświadczenia. Przy ustalaniu, czy depresja jest ciężka, lekarze biorą pod uwagę kilka kluczowych objawów.

Psychoza

Objawy psychozy , takie jak urojenia i halucynacje, wskazują, że dana osoba doświadczyła oderwania się od rzeczywistości. Objawy depresji psychotycznej mogą obejmować: 4

 • Podniecenie
 • Wiara w to, że ktoś jest chory pomimo dowodów temu zaprzeczających
 • Urojenia lub halucynacje
 • Ekstremalny niepokój
 • Upośledzenie intelektualne
 • Bezruch fizyczny
 • Kłopoty z zasypianiem

Myśli i zachowania samobójcze

Do silnych oznak samobójstwa zalicza się mówienie o pragnieniu śmierci, robienie planów lub próba odebrania sobie życia. Oznaki ostrzegawcze zamiaru samobójczego obejmują: 5

 • Zdobycie środków do popełnienia samobójstwa (zakup broni, zgromadzenie dużej liczby pigułek itp.)
 • Zmiany w nawykach żywieniowych lub spaniu
 • Angażowanie się w zachowania ryzykowne lub autodestrukcyjne
 • Skrajne pobudzenie lub niepokój
 • Uporządkowanie swoich spraw (spisanie testamentu, oddanie majątku) 
 • Zwiększone używanie substancji takich jak narkotyki i alkohol
 • Intensywne zmiany nastroju/wahania nastroju
 • Żegnamy przyjaciół i rodzinę jakby po raz ostatni
 • Poczucie uwięzienia lub beznadziejności w swojej sytuacji
 • Dużo mówi się o śmierci, umieraniu i przemocy
 • Mówienie o samobójstwie lub żałowanie, że się ono nie urodziło
 • Wycofanie się od przyjaciół lub rodziny

Melancholia

Uczucie głębokiego smutku jest częste w przypadku depresji i może być trwałe i intensywne. Melancholia to depresja, która osiąga poziom utraty zainteresowania większością wszystkiego w życiu. Badania pokazują, że melancholia często nasila się w godzinach porannych i zazwyczaj towarzyszy jej spowolnienie ruchu, problemy z koncentracją i utrata apetytu. 6

 Co to jest depresja melancholijna?

Fizyczne skutki depresji

Depresja może objawiać się fizycznie poprzez objawy odczuwane w organizmie. Przykładami fizycznych skutków depresji są zaburzenia snu, zmiany apetytu, słaba koncentracja lub pamięć oraz utrata zainteresowania seksem. Niektóre osoby cierpiące na depresję mogą również odczuwać przewlekły ból, problemy żołądkowo-jelitowe lub mieć wyższy poziom zmęczenia.

Zmiany psychomotoryczne

W przypadku chorób psychicznych, takich jak depresja, może czasami wystąpić zauważalne spowolnienie aktywności umysłowej i fizycznej. Klinicznie jest to często określane jako opóźnienie psychomotoryczne i może obejmować zaburzenia motoryki małej (takie jak trudności z podniesieniem monety z podłogi), mowy i mimiki. 7

Diagnoza ciężkiej depresji

Wytyczne, takie jak te zawarte w „Podręczniku diagnostycznym i statystycznym zaburzeń psychicznych” ( DSM-5 ) oraz Międzynarodowej klasyfikacji chorób (ICD), pomagają lekarzom i specjalistom zajmującym się zdrowiem psychicznym w systematycznej ocenie objawów danej osoby. Kryteria te mogą ulec zmianie i są okresowo aktualizowane, gdy dostępne są nowe wyniki badań.

Brak standaryzacji

Skale ilościowe pomagają badaczom mierzyć i organizować objawy, a także wyznaczać „punkt odcięcia” dla tego, co na potrzeby konkretnego badania uważa się za „ciężką depresję”. Jednakże metodologie różnią się w zależności od badań i badaczy, co oznacza, że ​​nie ma jednej, ogólnej definicji ciężkiej depresji. 

Brak standaryzacji oznacza, że ​​jeśli objawy depresji są oceniane przy użyciu różnych skal przez różnych lekarzy, diagnoza może nie być spójna. Niektórzy świadczeniodawcy nie stosują ich w praktyce klinicznej, chyba że pacjent przyjmuje leki, inni natomiast stosują je regularnie. 

Rodzaje narzędzi diagnostycznych

Naukowcy posługują się takimi skalami od lat 60. XX wieku. Jedna z pierwszych, Skala Oceny Depresji Hamiltona , jest nadal czasami używana. Dostępnych jest jednak znacznie więcej skal, które lepiej nadają się do stosowania przez lekarzy w pracy z pacjentami. Istnieją nawet skale, z których pacjenci mogą samodzielnie korzystać w celu śledzenia lub samodzielnego zgłaszania objawów depresji. 

Chociaż skale mogą dostarczyć kluczowych informacji, zazwyczaj znacznie się od siebie różnią. Sposób ich podawania, zadawane pytania i sposób interpretacji odpowiedzi mogą różnić się w zależności od skali. 

Niespójności narzędzi, ich stosowania i interpretacji mogą utrudniać określenie ciężkości czyjejś depresji, ponieważ różne skale mogą dawać różne (nawet sprzeczne) wyniki. To powiedziawszy, w połączeniu z innymi środkami diagnostycznymi i oceną doświadczonego lekarza, skale mogą być użytecznymi narzędziami. 

Najpopularniejsze skale diagnozy depresji

Do najpopularniejszych skal stosowanych przez klinicystów w diagnozowaniu depresji należą:

 • Inwentarz Depresji Becka (BDI-II)
 • Skala ocen Carrolla (CRS)
 • Centrum Badań Epidemiologicznych Depresja (CES-D)
 • Inwentarz Depresji Dziecięcej  (CDI)
 • Klinicznie przydatna skala wyników depresji (CUDOS)
 • Skala Depresji Geriatrycznej (GDS)
 • Inwentarz poważnej depresji (MDI)
 • Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta-9 (PHQ-9) i PHQ-9 nastolatka 
 • Skala Depresji Samoopisowej Plutchika-Vana Praaga (PVP)
 • Szybki Inwentarz Symptomatologii Depresyjnej (QIDS)
 • Rzymski Inwentarz Depresji (RDI)
 • Skale Samooceny Depresji Zunga (SDS)

Niektóre wagi, takie jak Inwentarz Depresji Becka, są chronione prawem autorskim i nie są dostępne poza gabinetem lekarskim lub kliniką zdrowia psychicznego (ponieważ trzeba za nie zapłacić). Istnieją inwentarze, skale i kwestionariusze, które są w domenie publicznej i dlatego są bardziej dostępne. 

Na przykład PHQ jest dostępny bezpłatnie w Internecie i w ponad 30 językach. Można go pobrać w formacie PDF lub uzyskać dostęp do interaktywnego quizu na kilku renomowanych stronach poświęconych zdrowiu psychicznemu. 

Leczenie ciężkiej depresji

Na szczęście istnieje wiele możliwości leczenia ciężkiej depresji. Twój lekarz może pomóc Ci wybrać najlepszy dla Ciebie lek na podstawie objawów. Inne czynniki brane pod uwagę przy sugerowaniu planu leczenia obejmują poziom funkcjonowania oraz to, czy stwarzasz ryzyko dla siebie lub innych. 8

Psychoterapia

Psychoterapia , zwana także terapią rozmową, często może pomóc złagodzić objawy zaburzeń depresyjnych. 9 Różne rodzaje psychoterapii obejmują:

 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) : To podejście do leczenia polega na pomaganiu ludziom w identyfikowaniu i zmianie podstawowych negatywnych myśli, które przyczyniają się do poczucia depresji.
 • Terapia interpersonalna (IPT) : Terapia ta koncentruje się na pomaganiu ludziom w zmianie relacji międzyludzkich i interakcji społecznych, które wpływają na ich zdrowie psychiczne.
 • Terapia psychodynamiczna : To leczenie polega na pomaganiu ludziom w uzyskaniu większej świadomości uczuć i emocji w celu uzyskania wglądu, co może pomóc ludziom poczuć się mniej przygnębionym.

Wielu lekarzy oferuje kilka rodzajów terapii. Możesz poprosić swojego lekarza o skierowanie lub przeszukać witrynę Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, aby dowiedzieć się, które z nich są dostępne w Twojej okolicy. Pomocne może być również zapytanie lokalnych terapeutów, czy specjalizują się w ciężkiej depresji.

 Najlepsze programy terapii online Wypróbowaliśmy, przetestowaliśmy i napisaliśmy bezstronne recenzje najlepszych programów terapii online, w tym Talkspace, Betterhelp i Regain.

Lek

W leczeniu ciężkiej depresji często przepisuje się leki. Najczęściej stosowanym rodzajem leków są selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Obejmuje to  leki przeciwdepresyjne, takie jak Prozac (fluoksetyna), Zoloft (sertralina) i Paxil (paroksetyna).

Inne leki stosowane w leczeniu depresji obejmują:

 Szukasz psychiatry? Wypróbuj jedną z 9 najlepszych usług psychiatrycznych online

Terapia stymulacji mózgu

Jeśli ktoś ma ciężką depresję, która nie reaguje dobrze na leczenie pierwszego rzutu, takie jak leki przeciwdepresyjne lub psychoterapia, można spróbować terapii stymulującej mózg. Przykłady terapii stosowanych w leczeniu depresji obejmują:

Szpitalne leczenie depresji

W niektórych przypadkach w przypadku ciężkiej depresji może być zalecane leczenie szpitalne. To, że jesteś hospitalizowany z powodu depresji, nie oznacza, że ​​jesteś słaby. Oznacza to po prostu, że leczenie może być skuteczniejsze w bardziej kontrolowanym środowisku.

Leczenie depresji w trybie szpitalnym pozwala także lekarzom zapewnić Ci bezpieczeństwo, ponieważ ściśle monitorują Twoją reakcję na protokół leczenia. Pozwala im to na dokonanie niezbędnych zmian, jeśli depresja początkowo nie ustąpi lub się pogorszy.

Zabiegi uzupełniające

Jest kilka dodatkowych rzeczy, które możesz zrobić, wraz z innymi opcjami leczenia, aby złagodzić depresję. Twój lekarz może zalecić jeden lub więcej, aby pomóc w powrocie do zdrowia.

Klinika w Cleveland podaje, że niektóre ze skutecznych środków to: 10

Twój lekarz i zespół opieki psychiatrycznej mogą pomóc Ci ocenić wszystkie możliwości leczenia depresji i znaleźć tę, która będzie najlepiej dostosowana do Ciebie, Twojego rodzaju depresji i jej nasilenia. 

Znalezienie metody, która będzie dla Ciebie najlepsza, może zająć trochę czasu. Aby skutecznie opanować objawy, konieczne może być wypróbowanie więcej niż jednej formy leczenia lub zastosowanie wielu metod leczenia (takich jak leki przeciwdepresyjne i terapia).

Radzenie sobie z ciężką depresją

Możesz także podjąć pewne kroki samodzielnie, podczas leczenia depresji i uczenia się radzenia sobie z objawami i radzenia sobie z nimi. Obejmują one: 

 • Tworzenie sieci wsparcia troskliwych ludzi
 • Dobrze się odżywiać
 • Wystarczającej ilości snu
 • Regularne ćwiczenia
 • Unikanie narkotyków i alkoholu

Takie zmiany stylu życia mogą poprawić nastrój oraz ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

Kiedy ludzie mają przewlekłe objawy depresji, które nie ustępują wraz z upływem czasu ani zwykłym leczeniem, mogą martwić się, że nigdy nie będą w stanie sobie z nimi poradzić. Ryzyko samobójstwa może być zwiększone u osób z ciężką depresją.

Słowo od Verywella

Chociaż nie ma ustalonej definicji ciężkiej depresji, jasne jest, że depresja i jej objawy mają różne nasilenie. U niektórych osób objawy ustępują z czasem i nie zakłócają ich codziennego życia. U innych występują objawy, które dobrze reagują na leczenie, takie jak leki przeciwdepresyjne i psychoterapia.

Chociaż znalezienie najskuteczniejszego sposobu radzenia sobie z objawami ciężkiej depresji może zająć trochę czasu, należy pamiętać, że sytuacja nie jest beznadziejna. Jeśli szukasz odpowiedniego leczenia, pamiętaj, że istnieje kilka sposobów, w jakie możesz sobie pomóc w tym procesie, np. skupienie się na stosowaniu pożywnej diety, dodanie trochę aktywności fizycznej i staranie się, aby zapewnić sobie wystarczającą ilość snu.