Psychologia strachu

Czym jest strach?

Psychologowie definiują strach jako ochronną, pierwotną emocję, która wywołuje reakcję biochemiczną i emocjonalną. Strach ostrzega nas przed niebezpieczeństwem lub groźbą krzywdy, niezależnie od tego, czy jest to niebezpieczeństwo fizyczne, czy psychiczne. Podczas gdy zmiany biochemiczne wywołane strachem są uniwersalne, reakcje emocjonalne są wysoce indywidualne.

Strach wywołuje reakcje biochemiczne i emocjonalne na postrzegane zagrożenie, niezależnie od tego, czy jest ono rzeczywiste, czy wyimaginowane. Jest to naturalna, konieczna reakcja ochronna, ale gdy reakcja jest nieproporcjonalna do rzeczywistego zagrożenia, może być problematyczna.

Strach może być również objawem niektórych schorzeń psychicznych, w tym zespołu paniki , fobii społecznej, fobii i zespołu stresu pourazowego (PTSD).

Reakcja biochemiczna

Strach jest zarówno naturalną emocją, jak i mechanizmem przetrwania. W obliczu postrzeganego zagrożenia organizm reaguje w określony sposób. Reakcje fizyczne obejmują pocenie się, przyspieszone tętno i wysoki poziom adrenaliny, które powodują wyjątkową czujność. 1

Ta reakcja fizyczna jest również znana jako reakcja walki lub ucieczki , dzięki której twoje ciało przygotowuje się do stawienia czoła niebezpieczeństwu lub ucieczki. Ta reakcja biochemiczna jest prawdopodobnie wynikiem ewolucji – reakcją automatyczną, która ma kluczowe znaczenie dla przetrwania.

Reakcja emocjonalna

Z drugiej strony reakcja emocjonalna na strach jest wysoce spersonalizowana. Ponieważ strach wiąże się z tymi samymi reakcjami chemicznymi w naszych mózgach, co pozytywne emocje, takie jak szczęście i podekscytowanie, odczuwanie strachu w pewnych okolicznościach może być postrzegane jako zabawa – na przykład podczas oglądania strasznych filmów . 2

Niektórzy ludzie szukają adrenaliny , lubią sporty ekstremalne i inne wywołujące strach, ekscytujące sytuacje. Inni reagują negatywnie na uczucie strachu, za wszelką cenę unikając sytuacji wywołujących strach.

Chociaż reakcja fizyczna jest taka sama, doświadczenie strachu może być pozytywne lub negatywne, w zależności od osoby.

Objawy strachu

Strach często wiąże się zarówno z objawami fizycznymi, jak i emocjonalnymi. Każda osoba odczuwa strach inaczej, ale niektóre z typowych oznak i symptomów obejmują:

 • Ból w klatce piersiowej
 • Dreszcze
 • Suchość w ustach
 • Mdłości
 • Szybkie bicie serca
 • Duszność
 • Pocenie się
 • Drżenie
 • Rozstrój żołądka

Oprócz fizycznych objawów strachu, ludzie czasami doświadczają psychologicznych objawów przytłoczenia, zdenerwowania, poczucia braku kontroli lub poczucia zbliżającej się śmierci.

Diagnozowanie strachu

Jeśli odczuwasz uporczywe, nadmierne uczucie strachu, porozmawiaj ze swoim lekarzem. Lekarz może przeprowadzić badanie fizykalne i badania laboratoryjne, aby upewnić się, że Twój strach i niepokój nie są powiązane z podstawową chorobą.

Twój lekarz zada również pytania dotyczące Twoich objawów, w tym ich czasu trwania, intensywności i czynników wyzwalających. W zależności od objawów diagnoza może być związana z zaburzeniem lękowym, takim jak fobia.

Fobie

Jednym z aspektów zaburzeń lękowych może być strach przed strachem. 3 Podczas gdy większość ludzi odczuwa strach tylko w sytuacji, która jest postrzegana jako przerażająca lub groźna, osoby cierpiące na zaburzenia lękowe mogą obawiać się, że doświadczą reakcji strachu. Postrzegają swoje reakcje strachu jako negatywne i robią wszystko, co w ich mocy, aby ich uniknąć.

Fobia to wypaczenie normalnej reakcji na strach. Strach jest skierowany w stronę obiektu lub sytuacji, która nie stanowi realnego zagrożenia. Choć zdajesz sobie sprawę, że strach jest nieuzasadniony, nie możesz powstrzymać tej reakcji. Z biegiem czasu strach się nasila, gdy pojawia się reakcja strachu przed reakcją strachową.

 Strach kontra fobia: jaka jest różnica?

Przyczyny strachu

Strach jest niezwykle złożony i nie ma jednej, głównej przyczyny. 4 Niektóre lęki wynikają z doświadczeń lub traumy, podczas gdy inne mogą reprezentować strach przed czymś zupełnie innym, na przykład utratą kontroli. Mimo to mogą pojawić się inne lęki, ponieważ powodują objawy fizyczne, takie jak lęk wysokości, ponieważ powodują zawroty głowy i mdłości.

Niektóre typowe wyzwalacze strachu obejmują:

 • Pewne konkretne obiekty lub sytuacje (pająki, węże, wysokości, latanie itp.)
 • Przyszłe wydarzenia
 • Wyimaginowane wydarzenia
 • Realne zagrożenia dla środowiska
 • Nieznane

Niektóre lęki są zwykle wrodzone i mogą podlegać wpływom ewolucji, ponieważ pomagają w przetrwaniu. Inne są wyuczone i powiązane ze skojarzeniami lub traumatycznymi doświadczeniami. 

Rodzaje strachu

Niektóre z zaburzeń lękowych charakteryzujących się strachem obejmują:

 Lista fobii: Powszechne fobie od A do Z

Leczenie strachu

Powtarzające się narażenie na podobne sytuacje prowadzi do zażyłości, co może radykalnie zmniejszyć reakcję strachu. To podejście stanowi podstawę niektórych metod leczenia fobii , które polegają na powolnym minimalizowaniu reakcji strachu poprzez sprawianie, że wydaje się ona znajoma. 5

Leczenie fobii oparte na psychologii strachu koncentruje się na technikach takich jak systematyczne odczulanie i zalewanie. Obie techniki współpracują z fizjologicznymi i psychologicznymi reakcjami organizmu, aby zmniejszyć strach.

Systematyczne znieczulanie

Systematyczne odczulanie polega na stopniowym prowadzeniu przez serię sytuacji narażenia. Na przykład osoba, która boi się węży, może spędzić pierwszą sesję z terapeutą, rozmawiając o wężach.

Podczas kolejnych sesji terapeuta może prezentować zdjęcia węży, węże-zabawki, a ostatecznie nawet żywego węża. Zwykle towarzyszy temu nauka i stosowanie nowych technik radzenia sobie w celu opanowania reakcji strachu. 6

Powódź

Ta technika ekspozycji obejmuje zalanie, która opiera się na założeniu, że fobia jest zachowaniem wyuczonym, którego można się oduczyć.

W przypadku powodzi osoba jest narażona na kontakt z dużą ilością budzącego strach przedmiotu lub na sytuację, której się obawia, przez dłuższy czas w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku, aż strach zmniejszy się. Na przykład ktoś, kto boi się samolotów, może i tak zostać zachęcony do lotu w górę.

Chodzi o to, aby doprowadzić je przez przytłaczający niepokój i potencjalną panikę do miejsca, w którym muszą stawić czoła swojemu strachowi i ostatecznie uświadomić sobie, że wszystko jest w porządku. Może to pomóc we wzmocnieniu pozytywnej reakcji (nie grozi im niebezpieczeństwo) na wydarzenie, którego się boją (przebywanie w niebie w samolocie), ostatecznie pomagając im pokonać strach. 6

Chociaż te metody leczenia mogą być skuteczne, takie konfrontacyjne podejście należy podejmować wyłącznie pod okiem przeszkolonego specjalisty ds. zdrowia psychicznego.

Radzenie sobie ze strachem

Strategie radzenia sobie koncentrują się na zarządzaniu fizycznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi skutkami strachu. Oto kilka z nich, które warto rozważyć.

 • Uzyskaj wsparcie społeczne. Osoby wspierające w Twoim życiu mogą pomóc Ci opanować uczucie strachu.
 • Ćwicz uważność. Nie zawsze możesz zapobiec emocjom. Bycie uważnym może pomóc Ci zastąpić negatywne myśli bardziej pomocnymi.
 • Stosuj techniki radzenia sobie ze stresem, takie jak głębokie oddychanie, stopniowe rozluźnianie mięśni i wizualizacja.
 • Zadbaj o swoje zdrowie. Jedz dobrze, regularnie ćwicz i wysypiaj się każdej nocy.

Komentarze

Dodaj komentarz