ADHD

  • , ,

    Związek między ADHD a prokrastynacją

    Prokrastynacja oznacza tendencję do opóźniania zadania lub decyzji, które należy ukończyć w określonym terminie. Każdy czasami zwleka. W obliczu zadania, którego po prostu nie chcemy wykonać, wielu z nas odłoży je na jutro, odkładając je na bok, aż poczujemy się mniej przytłoczeni wszystkimi innymi obowiązkami lub po prostu czekając, aż będziemy mieli więcej energii, aby uporać…

  • , ,

    Objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)

    Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) to rodzaj neurodywergencji zwykle diagnozowany w dzieciństwie. Charakteryzuje się brakiem uwagi, nadpobudliwością i impulsywnością. Zrozumienie cech ADHD może pomóc rodzicom rozróżnić to, co można uznać za odpowiednią rozwojowo hałaśliwość i nieuwagę, od prawdziwej niemożności usiedzenia spokojnie i skupienia się. Może również pomóc dorosłym rozpoznać, czy nie mają niezdiagnozowanego ADHD. ADHD to niepełnosprawność, ale…