• ,

    Co to jest zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD)?

    Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD) to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się obsesjami i kompulsjami, które zakłócają codzienne życie. OCD było wcześniej klasyfikowane jako zaburzenie lękowe , ponieważ osoby dotknięte tą chorobą psychiczną często doświadczają silnego lęku w wyniku obsesyjnych myśli. Mogą także angażować się w rozległe rytuały, próbując zmniejszyć niepokój spowodowany obsesjami. W najnowszym wydaniu Podręcznika diagnostycznego i statystycznego zaburzeń…