Psychologia rowzwojowa

  • Czym jest poczucie własnej wartości?

    Twoje poczucie własnej wartości Poczucie własnej wartości to Twoje subiektywne poczucie ogólnej wartości osobistej . Podobnie jak szacunek do samego siebie, opisuje poziom zaufania do swoich umiejętności i atrybutów. Posiadanie zdrowego poczucia własnej wartości może mieć wpływ na Twoją motywację, samopoczucie psychiczne i ogólną jakość życia. Jednak zbyt wysoka lub zbyt niska samoocena może być problematyczna. Lepsze…